miejsca w Rzeszow

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6480647

zgony

119199

PolskaRzeszow

 

Rzeszow

Region administracyjny:
podkarpackie
populacja:
189 461
kod telefoniczny:
+48-17
kod pocztowy:
35-001-35-086
35-100-35-107
35-111-35-125
35-201-35-216
35-222-35-225
35-230-35-242
35-300-35-316
35-320-35-333
35-404
35-410
35-501-35-515
35-601-35-630
35-900
35-959

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Rzeszow

Dealer samochodowy

Sklep odzieżowy

Miejsce kultu

pokryć dachowych

ogród zoologiczny

📑 Rzeszow wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarz