Restauracja w pobliżu Wrap&Eat Dantex

Czas lokalny:
14:40:03
Wrap&Eat Dantex

Wrap&Eat Dantex

Aleje Jerozolimskie 11/19, Warszawa Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2307606, Longitude: 21.0173859
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Restauracja:

KFC Warszawa Dantex

KFC Warszawa Dantex

al. Jerozolimskie 11/19, Warszawa
restaurantCzytaj więcej
Street Sushi
Nowina
Drugie Dno - Multitap Bar | Pub

Drugie Dno - Multitap Bar | Pub

Nowogrodzka 4, Warszawa
night_clubCzytaj więcej
British Bulldog Pub

British Bulldog Pub

Aleje Jerozolimskie 42, Warszawa
barCzytaj więcej
Concept 13. Restauracja
La Tomatina

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy