Restauracja w pobliżu Telepizza - pizza Warszawa

Czas lokalny:
14:47:53
Telepizza - pizza Warszawa, Author: Telepizza - pizza Warszawa

Telepizza - pizza Warszawa

18, Marszałkowska, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 621 33 31
Strona internetowej: www.telepizza.pl
Latitude: 52.2160556, Longitude: 21.0204323
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Restauracja:

Prasowy
Chmielarnia Marszałkowska

Chmielarnia Marszałkowska

Marszałkowska 10/16, Warszawa
barCzytaj więcej
Loco Mexicano
Bistro Syrena
The Cool Cat

The Cool Cat

Śródmieście Południowe, Warszawa
restaurantCzytaj więcej
Przy Teatrze. Kuchnia polska domowa

Przy Teatrze. Kuchnia polska domowa

Litewska 3, Warszawa
restaurantCzytaj więcej
Bardziej Cocktail & Tapas

Bardziej Cocktail & Tapas

Marszałkowska 21/25, Warszawa
barCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy