Restauracja w pobliżu Pizzeria u Marka

Czas lokalny:
04:52:14
Pizzeria u Marka, Author: Grzegorz Kowalski

Pizzeria u Marka

1, Chorzowska, 41-709, Ruda Śląska, Ruda Śląska, PL Polska
Kontakt telefon: +48 32 244 26 74
Strona internetowej: www.pizzeriaumarka.pl
Latitude: 50.2835146, Longitude: 18.876885
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Restauracja:

Star Kebap

American Burger Bar

Niedurnego 31, Ruda Śląska
restaurantCzytaj więcej
Telepizza - pizza Ruda Śląska
Kukubyku burger&stek

Kukubyku burger&stek

Czarnoleśna 4b, Ruda Śląska
restaurantCzytaj więcej

P.U.H. Gastronom Justyna Koszelska

Niedurnego 34, Ruda Śląska
restaurantCzytaj więcej
Smakosz. Bar. Kokosińska I.

Smakosz. Bar. Kokosińska I.

Niedurnego 51, Ruda Śląska
restaurantCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy