Restauracja w pobliżu Hotel Classic

Czas lokalny:
03:19:08
Hotel Classic, Author: Hotel Classic

Hotel Classic

32, Aleja Armii Krajowej, 35-001, Rzeszów, Rzeszów, PL Polska
Kontakt telefon: +48 17 857 77 47
Strona internetowej: www.hotelclassic.pl
Latitude: 50.0195298, Longitude: 22.0277929
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Restauracja:

Catering Kanapka - Zdrowy Catering Rzeszów

Catering Kanapka - Zdrowy Catering Rzeszów

Aleja Armii Krajowej 4a, Rzeszów
storeCzytaj więcej
Kaspar Bar

Kaspar Bar

aleja, Aleja Armii Krajowej 4, Rzeszów
barCzytaj więcej
Hotel Zimowit*** Rzeszów

Hotel Zimowit*** Rzeszów

Aleja Armii Krajowej 4b, Rzeszów
cafeCzytaj więcej
Hotel Zimowit***

Hotel Zimowit***

Aleja Armii Krajowej 4, Rzeszów
restaurantCzytaj więcej
Bar SAIGON samoobsługowy Kuchnia Wietnamska i Chińska Na wagę

Bar SAIGON samoobsługowy Kuchnia Wietnamska i Chińska Na wagę

aleja Tadeusza Rejtana 69, Rzeszów
restaurantCzytaj więcej
Long-Phung. Restauracja wietnamska

Long-Phung. Restauracja wietnamska

Aleja Armii Krajowej 7, Rzeszów
restaurantCzytaj więcej
Subway (CH Plaza Rzeszów)

Subway (CH Plaza Rzeszów)

aleja Tadeusza Rejtana 65, Rzeszów
restaurantCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy