Restauracja & Hotel Polak w Zamość

Czas lokalny:
21:24:26
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
3A, Orla, 22-400, Zamość, Zamość, PL Poland
Kontakt telefon: +48 84 638 30 00
Strona internetowej: www.hotelpolak.pl
Latitude: 50.710651, Longitude: 23.2686711
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Przemysław Potręć

  Przemysław Potręć

  ::

  Best wedding parties in Zamość area

 • Jimmy Garfield

  Jimmy Garfield

  ::

  A lovely place with good rooms and atmosphere. The air conditioning is a room unit that needs some work, but nothing the lovely staff can't help with!

 • Evaldas Gužauskas

  Evaldas Gužauskas

  ::

  Clean room, parking, good breakfest

 • Michał Gazda

  Michał Gazda

  ::

  Quite good food and service. Place seems to be elegant and nicely decorated.

 • Didzis Vilcans

  Didzis Vilcans

  ::

  A cozy place with a good selection of drinks and food.

Najbliższy Kwatera:

Beautiful Appartement

Orla 1a/24, Zamość
lodgingCzytaj więcej
Dom - noclegi, hostel

Dom - noclegi, hostel

Kazimierza Sochaniewicza, Zamość
lodgingCzytaj więcej

Zamość Apartament

ul. Partyzantów 60, Zamość, Zamość
lodgingCzytaj więcej
Noclegi

Awa. Majkut A.

Jana Kiepury 16D, Zamość
lodgingCzytaj więcej

Apartament Klaudia

Jana Kiepury 10/30, Zamość
lodgingCzytaj więcej
Pokoje Gościnne

Pokoje Gościnne

Wiśniowa 2, Zamość
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy