Agencja Nieruchomości w pobliżu Dom Katolicki Sp. z o.o.

Czas lokalny:
11:26:55

Dom Katolicki Sp. z o.o.

49, Nowogrodzka, 00-695, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 522 84 00
Latitude: 52.2276423, Longitude: 21.0076734
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Agencja Nieruchomości:

Roma Office Center Sp. z o.o.

Nowogrodzka 49, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

Urbaniak Nieruchomości

Nowogrodzka 49, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

Atrium-Nieruchomości Sp. z o.o.

Nowogrodzka 50/lok. 515, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

Superus 2 Sp. z o.o. (w organizacji)

Jana Pankiewicza 3, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

Skarbiec Rynku Nieruchomości. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Nowogrodzka 47A, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

Golub Polska Sp.z o.o.

Nowogrodzka 47A, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

Savleigh Limited sp.k.

Nowogrodzka 47A, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

DE Partnership in Properties Sp. z o.o.

Nowogrodzka 47A, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

EstateFellows Sp. z o.o. Sp. K.

Jana Pankiewicza 3, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

RE/MAX Best

Aleje Jerozolimskie 55/lok 15, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

Polish Properties Sp. z o.o.

Nowogrodzka 50, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

Tom Mobile Sp. z o.o.

Emilii Plater 28, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

Syneria Green Sp. z o.o.

Emilii Plater 28, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy