Miejsca w Radom

Czas lokalny:
07:03:57
Radom
Region administracyjny:mazowieckie
Populacja:215 653
Kod telefoniczny:
+48-48
Kod pocztowy:
26-600 - 26-621

Położenie na mapie Polska

Map SVG
RadomRadom
Radom
HOTEL TM

HOTEL TM

Marszałka Ferdynanda Focha 12, Radom
lodgingCzytaj więcej
Hotel Iskra
Hotel Gromada

Hotel Gromada

Gabriela Narutowicza 9, Radom
lodgingCzytaj więcej
Hotel Poniatowski Radom

Hotel Poniatowski Radom

Księcia Józefa Poniatowskiego 4, Radom
lodgingCzytaj więcej
Glass Hotel Restauracja

Glass Hotel Restauracja

Władysława Beliny-Prażmowskiego 17, Radom
lodgingCzytaj więcej
Europejski Boutique Hotel ****

Europejski Boutique Hotel ****

Juliusza Słowackiego 11, Radom
lodgingCzytaj więcej

📑 Radom wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy