Miejsca w Pstrągowa

Czas lokalny:
09:04:27
Pstrągowa
Region administracyjny:podkarpackie
Populacja:2 000
Kod telefoniczny:
+48-17
Kod pocztowy:
38-121

Położenie na mapie Polska

Map SVG
PstrągowaPstrągowa
Czudec
Siedlisko Janczar

Siedlisko Janczar

Pstrągowa 815, Pstrągowa
lodgingCzytaj więcej

Janczar. Stadnina koni

38-121 Pstrągowa; 815
point_of_interestCzytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 1

105, Pstrągowa
schoolCzytaj więcej
Agroturystyka

Agroturystyka "Słoneczne Wzgórze"

Grodzisko 79, Grodzisko koło Strzyżowa
lodgingCzytaj więcej
Dom weselny Ranczo Pstrągowa

Dom weselny Ranczo Pstrągowa

Pstrągowa 421
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Pstrągowa wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy