Powiatowy Urząd Pracy

Czas lokalny:
15:45:40
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Parkowa 22, Gmina Grudziądz Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 53.4758793, Longitude: 18.765131

Komentarze 0

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Eko-Clean-Chemia

Parkowa 23A, Grudziądz
point_of_interestCzytaj więcej

PUA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Administracyjnych

Parkowa 20, Grudziądz
point_of_interestCzytaj więcej

Anna Orłowska. Usługi pielęgniarskie.

Parkowa 20/4, Grudziądz
healthCzytaj więcej

Garaże Tynkowane Blaszane Stalowe

Parkowa 20, Grudziądz
general_contractorCzytaj więcej

HEBAN FPUH Czyżak Tadeusz

Parkowa 22b, Grudziądz
point_of_interestCzytaj więcej

Firma Lipowski - Grudziądz

Parkowa 23B, Grudziądz
storeCzytaj więcej

Gospodarstwo pomocnicze Ochotniczego Hufca Pracy. Szwalnia

Parkowa 18, Grudziądz
point_of_interestCzytaj więcej

Internat Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP

Parkowa 18, Grudziądz
point_of_interestCzytaj więcej

Bastion Ladies Clubhouse

Parkowa 23D, Grudziądz
point_of_interestCzytaj więcej

Szkoa Podstawowa nr 14

Parkowa, Grudziądz
schoolCzytaj więcej

Neumann Andrzej, radca prawny. Kancelaria

Parkowa 25A, Grudziądz
point_of_interestCzytaj więcej

Naprawa Izolacji - Wdmuchiwanie Izolacji

Parkowa 20, Grudziądz
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy