Punkt zainteresowania blisko 52.196807, 21.027114

Czas lokalny:
10:45:33

Centrum Konferencyjne KS Warszawianka

Dominika Merliniego 2a, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Mesa Portuguesa - restauracja portugalska

Mesa Portuguesa - restauracja portugalska

Dominika Merliniego 2A, Warszawa
restaurantCzytaj więcej
SnowShow (360° Sp. z o.o.)

SnowShow (360° Sp. z o.o.)

Dominika Merliniego 2a, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Gym Generation Mokotów

Gym Generation Mokotów

Dominika Merliniego 2A, Warszawa
gymCzytaj więcej

Parking stadionów KS Warszawianka

Warszawa
parkingCzytaj więcej
Stadion tenisowy Warszawianka

Stadion tenisowy Warszawianka

Dominika Merliniego 2, Warszawa
stadiumCzytaj więcej

KT Consulting biuro rachunkowe Warszawa

Dominika Merliniego 2, Warszawa
accountingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy