Punkt zainteresowania blisko 50.717676, 23.252089

Czas lokalny:
10:40:13
Hotel Zamojski

Hotel Zamojski

Hugona Kołłątaja 2/4/6, Zamość
lodgingCzytaj więcej

Kapuścińska-Spinelli Anna, adwokat. Kancelaria

Hugona Kołłątaja 2, Zamość
lawyerCzytaj więcej
Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Okoniewski

Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Okoniewski

Hugona Kołłątaja 2/4/6, 22-400, Zamość
point_of_interestCzytaj więcej

Świat Pereł. Pyra U.

Hugona Kołłątaja 2, Zamość
point_of_interestCzytaj więcej

Bankomat Pko 24h

Hugona Kołłątaja 2, Zamość
atmCzytaj więcej

Zamojskie Atelier Fryzjerskie. Danieluk M.

Hugona Kołłątaja 2, Zamość
hair_careCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy