Punkt zainteresowania w pobliżu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:03:02

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

82, Marszałkowska, 00-517, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 553 90 00
Strona internetowej: bip.warszawa.so.gov.pl
Latitude: 52.2278701, Longitude: 21.013603
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Cultural Care Au Pair Poland

ul. Marszałkowska 72/15, Warszawa
travel_agencyCzytaj więcej

Masters Catering

Marszałkowska 82, Warszawa
foodCzytaj więcej

Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Ukryty Potencjał"

Marszałkowska 92/84 lok. 201, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Gorąco Polecam Nowakowski

Żurawia 36, Warszawa
cafeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy