Punkt zainteresowania w pobliżu Very Berry Hostel

Czas lokalny:
18:58:27

Very Berry Hostel

11, Aleje Marcinkowskiego, 61-827, Poznań, Poznań, PL Polska
Kontakt telefon: +48 61 855 17 63
Strona internetowej: www.very-berry.pl
Latitude: 52.4075421, Longitude: 16.9293123
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Muzeum Farmacji

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
museumCzytaj więcej

SKALA W.P.H.U.P. "ARPIS" S.A.

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
storeCzytaj więcej

Belweder. Biuro obrotu nieruchomościami

Aleje Marcinkowskiego 11/5, Poznań
real_estate_agencyCzytaj więcej

Król Szos. Ośrodek szkolenia kierowców. Przybylska K.

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

AZULEJO Szkoła Języków Iberyjskich

Aleje Marcinkowskiego 11/25, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Centrum Platu Korepetycje Poznań-Marcinkowskiego

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Med-Len. Lencznerowicz K.

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Now Or Never Language School. Maćkała P.

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Arpis S.A. Optyka okularowa

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
storeCzytaj więcej

Kancelaria Adwokacka Agnieszka Lisiecka

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
lawyerCzytaj więcej

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Sol Partner Sp. z.o.o.

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Moliera 2 | Bazar Poznański

Aleje Marcinkowskiego 10, Poznań
clothing_storeCzytaj więcej

Finanse Sokół Adam Sokołowski

Aleje Karola Marcinkowskiego 11A/3, Poznań
insurance_agencyCzytaj więcej

One Way Out Poznań

Aleje Karola Marcinkowskiego 11A/3, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Zalubska Studio - Autorskie Studio Projektowania Wnętrz

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Dominik Piaskowski

Marcinkowskiego 11/2, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Thomas Arton Sp. z o.o.

Marcinkowskiego 11/3, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy