Punkt zainteresowania w pobliżu Toro

Czas lokalny:
22:03:25
Toro, Author: steven lodz

Toro

72, Marszałkowska, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 825 60 14
Strona internetowej: www.toro.waw.pl
Latitude: 52.2258436, Longitude: 21.0149285
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Marshal Lion Consulting

Marshal Lion Consulting

Grójecka 1/3, Warszawa
financeCzytaj więcej
Residence 1898

Residence 1898

Marszałkowska 72, Warszawa
lodgingCzytaj więcej
VacationClub Warszawa (Poland)

VacationClub Warszawa (Poland)

Marszałkowska 72, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

I.C.E. Włoski Instytut Handlu Zagranicznego

Marszałkowska 72, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Tiffany's. Restauracja

Tiffany's. Restauracja

Marszałkowska 72, Warszawa
restaurantCzytaj więcej
Zdrojowa Invest & Hotels
Italian Cultural Institute

Italian Cultural Institute

Marszałkowska 72, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy