Punkt zainteresowania w pobliżu The Westin Warsaw

Otwórz mapę
Czas lokalny:
05:16:20

The Westin Warsaw

21, aleja Jana Pawła II, 00-854, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 450 80 00
Strona internetowej: www.westin.pl
Latitude: 52.2354383, Longitude: 20.9966621
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Wynajem Busów Autokarów Warszawa - Tani Przewóz Osób mazowieckie

aleja Jana Pawła II 21, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Restauracja Fusion

aleja Jana Pawła II 21, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

Hotel Atrium Sp. z o.o.

aleja Jana Pawła II 21, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Drew-Pat. Tartak. Fujara T.

aleja Jana Pawła II 21, Warszawa
storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy