Punkt zainteresowania w pobliżu Teatr Letni

Czas lokalny:
17:27:02

Teatr Letni

Niecała 14, Warszawa Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2417493, Longitude: 21.006017
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Miniatura Teatr Letni

Senatorska 37, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Pomnik Marii Konopnickiej

Pomnik Marii Konopnickiej

Marszałkowska 1108, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Pomnik Obrońców Warszawy 1939

Pomnik Obrońców Warszawy 1939

Marszałkowska, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej

Niecała 14, Warszawa
schoolCzytaj więcej
St. Antonio
Temple of Vesta Water Collection

Temple of Vesta Water Collection

Niecała 14, Warszawa
museumCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy