Punkt zainteresowania w pobliżu Sąd Najwyższy

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:16:48

Sąd Najwyższy

2/4/6, plac Krasińskich, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 530 80 00
Strona internetowej: www.sn.pl
Latitude: 52.2498539, Longitude: 21.0051864
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Przychodnia lekarska NZOZ

plac Krasińskich 2/4/6, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Budokor S.A. s.c. Konsorcjum firmy Hydrobudowa 6 S.A.

plac Krasińskich 2, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

The Court of Appeal in Warsaw

Pl. Krasińskich 2/4/6, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Instytut Pamięci Narodowej

4/6, plac Krasińskich 2, Warszawa
storageCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy