Punkt zainteresowania w pobliżu Sauna Beczka. Marcin Kryński

Otwórz mapę
Czas lokalny:
14:05:04

Sauna Beczka. Marcin Kryński

33-21, Aleje Jerozolimskie, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48
Strona internetowej: www.polskasauna.pl
Latitude: 52.2302605, Longitude: 21.0143843
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Stars Apartaments Centrum

Aleje Jerozolimskie 29, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Łukasz Dziurkiewicz Kancelaria Adwokacka

Aleje Jerozolimskie 29 lok. 24, Warszawa
lawyerCzytaj więcej

Darmariner Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 29, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Aleje Jerozolimskie 29, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy