Punkt zainteresowania w pobliżu Roter. S.j. Żerkowski P.M.

Czas lokalny:
04:54:00

Roter. S.j. Żerkowski P.M.

Tunkla 94, Ruda Śląska Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 50.2679261, Longitude: 18.9045046
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Przedszkole nr 32 Miejskie

Przedszkole nr 32 Miejskie

Tunkla 96, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej
Szkoła Podstawowa nr 21

Szkoła Podstawowa nr 21

Tunkla 125, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej
IQ Controls Sp.J.

IQ Controls Sp.J.

Tunkla 94, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Wamax. Produkcja, sprzedaż odzieży roboczej i art. BHP

Tunkla 94, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Zaczyk Jarosław. Części samochodowe

Tunkla 111, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej
Głogowski A. Zakład transportowy

Głogowski A. Zakład transportowy

Tunkla 129, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy