Punkt zainteresowania w pobliżu Park Linowy Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:06:33

Park Linowy Warszawa

1/5, Wybrzeże Helskie, 03-459, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 666 666 957
Strona internetowej: www.parklinowywarszawa.pl
Latitude: 52.2554285, Longitude: 21.0202009
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Bellisima

Wybrzeże Helskie 1/5, Warszawa
foodCzytaj więcej

La Playa Music bar

Wybrzeże Helskie 1/5, Warszawa
barCzytaj więcej

Coolkove Lody

Wybrzeże Helskie 1/5, Warszawa
storeCzytaj więcej

Warszawska Przystań Wodna Aquatica Katarzyna Matuszewska Artur Matuszewski S.C.

Wybrzeże Helskie 1/5, Warszawa
travel_agencyCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy