Punkt zainteresowania w pobliżu Pogotowie Zamkowe 24h. Licencja policji. Awaryjne otwieranie zamków, drzwi, samochodów.

Otwórz mapę
Czas lokalny:
16:00:53

Pogotowie Zamkowe 24h. Licencja policji. Awaryjne otwieranie zamków, drzwi, samochodów.

2/29C, plac Konstytucji, 00-552, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 501 121 212
Strona internetowej: www.pogotowiezamkowe.com.pl
Latitude: 52.221623, Longitude: 21.017505
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Błędy Młodości - Laserowe Usuwanie Tatuaży

plac Konstytucji 2/25, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Mieszkanko na Konstytucji

plac Konstytucji 2, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Świadectwa Energetyczne Warszawa MARCOWENT

plac Konstytucji 2, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy