Punkt zainteresowania w pobliżu Parking Pałacu Kultury

Czas lokalny:
00:21:39

Parking Pałacu Kultury

49, Emilii Plater, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.23267, Longitude: 21.003674
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Emilii Plater 04

Euronet Polska Sp z o. o.

Hotel Intercontinental, Emilii Plater 49, Warszawa
atmCzytaj więcej

Centrum Nurkowe Easydivers

Emilii Plater, Warszawa
travel_agencyCzytaj więcej
Aquaspace
Fontanna 2

Fontanna 2

Świętokrzyska, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Platter by Karol Okrasa. Restauracja

Platter by Karol Okrasa. Restauracja

Emilii Plater 49, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

Zeus S.a.

Emilii Plater 49, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy