Punkt zainteresowania w pobliżu Park Świętokrzyski

Czas lokalny:
07:01:14
Park Świętokrzyski, Author: 고정현

Park Świętokrzyski

Świętokrzyska, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48
Strona internetowej: zielona.um.warszawa.pl
Latitude: 52.2340384, Longitude: 21.0059978
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Ławeczka Laury i Petrarki

Ławeczka Laury i Petrarki

plac Defilad 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Na Złotej
Duża Fontanna

Duża Fontanna

Park Świętokrzyski
point_of_interestCzytaj więcej
Fontanna 1

Fontanna 1

Świętokrzyska, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Obelisk Granitowy 2

Obelisk Granitowy 2

plac Defilad, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Torcar Sp. z o.o.

Świętokrzyska 30, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Patronat s.c. Biuro rachunkowe. Surała T., Żaczkiewicz J.

Świętokrzyska 30, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy