Punkt zainteresowania w pobliżu Park Hotel

Czas lokalny:
21:28:04
Park Hotel

Park Hotel

Ignacego Paderewskiego 124, Rzeszów Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 50.0254965, Longitude: 22.0422384
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Parafialne Przedszkole Im.św.Rocha

Parafialne Przedszkole Im.św.Rocha

Powstańców Śląskich 1B, Rzeszów
schoolCzytaj więcej

Św. Rocha

Powstańców Śląskich 2c, Rzeszów
schoolCzytaj więcej
Plac zabaw i siłownia

Plac zabaw i siłownia

Powstańców Śląskich 1B, Rzeszów
gymCzytaj więcej
ArtDentica Stomatologia Rzeszów

ArtDentica Stomatologia Rzeszów

Ignacego Paderewskiego 126, Rzeszów
dentistCzytaj więcej

Bodex. Kisała B.

Powstańców Śląskich 1, Rzeszów
point_of_interestCzytaj więcej

STA-KO Docieplenia Rzeszów

Powstańców Śląskich 20, Rzeszów
point_of_interestCzytaj więcej

Majchrowski Marek. Mechanika pojazdowa

Powstańców Śląskich 14, Rzeszów
car_repairCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy