Punkt zainteresowania w pobliżu Osiedle Akademickie

Czas lokalny:
06:59:41

Osiedle Akademickie

76-200 Słupsk, Polonia
Kontakt telefon: +48
Latitude: 54.4475154, Longitude: 17.0419446
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o., Tadeusz Bednarek, Autoryzowany Serwis Junkers-Bosch

Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o., Tadeusz Bednarek, Autoryzowany Serwis Junkers-Bosch

Sosnowa 24, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej
Bednarek Media. Studio grafiki reklamowej. Bednarek N.

Bednarek Media. Studio grafiki reklamowej. Bednarek N.

Sosnowa 24, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Magic Celebration - Organizacja Ślubów i Uroczystości

Sosnowa 20, Słupsk
clothing_storeCzytaj więcej

Sakowicz Kazimierz. Zakład grawerski

Sosnowa 16, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Usługowy Zakład Grawerski

Sosnowa 16, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej
Lasek Południowy

Lasek Południowy

Sosnowa 20, Słupsk
parkCzytaj więcej

Mobile Plus. Agencja reklamowa. Przyczepy reklamowe, druk wielkoformatowy

Sosnowa 19, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy