Punkt zainteresowania w pobliżu Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

Czas lokalny:
11:40:42

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

Pałac Kultury i Nauki, 00-901, Warszawa Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.230417, Longitude: 21.005941
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Warszawska Informacja Turystyczna

Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, Warszawa
travel_agencyCzytaj więcej

ModlinBus

plac Defilad 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Dermamedic Palace

plac Defilad 1, Warszawa
healthCzytaj więcej

Parking autokarowy przy PKiN

Aleje Jerozolimskie 50, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Akademia Tańca Tu Się Tańczy Monika Sołowiej-Sulewska

Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki 2 piętro, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Kiosk RUCH Emilii Plater

Emilii Plater, Warszawa
storeCzytaj więcej

RWE Kinoteka

plac Defilad, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Muzeum Domków dla Lalek

plac Defilad 1, Warszawa
museumCzytaj więcej

Salon kosmetyczny Afrodyta Expert of Beauty

plac Defilad 1, Warszawa
beauty_salonCzytaj więcej

RCCG The Redeemed Christian Church of God Wspólnota Odkupionych Chrześcijan

plac Defilad 1, Warszawa
churchCzytaj więcej

Kinoteka

Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

CitySightseeing Warsaw

Emilii Plater 00-844, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy