Punkt zainteresowania w pobliżu Muzeum Ewolucji

Otwórz mapę
Czas lokalny:
00:10:04

Muzeum Ewolucji

1, plac Defilad, 00-110, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 656 66 37
Strona internetowej: www.muzewol.pan.pl
Latitude: 52.2323287, Longitude: 21.0058526
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Pałac Młodzieży w Warszawie

plac Defilad 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Bar Ptyś

Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, Warszawa
barCzytaj więcej

YHREZ

Plac Defilad 1, 8 Floor, 837 Room, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Targi Polska Gala Ślubna

Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, Warszawa
clothing_storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy