Punkt zainteresowania w pobliżu Moon Hostel Warszawa - Tanie Noclegi w Centrum

Czas lokalny:
09:00:31
Moon Hostel Warszawa - Tanie Noclegi w Centrum, Author: Moon Hostel Warszawa - Tanie Noclegi w Centrum

Moon Hostel Warszawa - Tanie Noclegi w Centrum

16, Foksal, 00-372, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 468 00 66
Strona internetowej: moonhostel.pl
Latitude: 52.2338721, Longitude: 21.0207127
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Instytut Studiów Zaawansowanych

Foksal 16, Warszawa
universityCzytaj więcej
My Four Walls Nieruchomości

My Four Walls Nieruchomości

Foksal 16, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

Tablica poświęcona pamięci pomordowanych inwalidów

Foksal 16, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

PlayVolley Sp. z o.o.

Foksal 16, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Czyżowski, Górny. Kancelaria adwokacko - radcowska sp.p.

Foksal 16, Warszawa
lawyerCzytaj więcej

Związek Inwalidów Wojennych RP. Zarząd Główny

Foksal 16, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy