Punkt zainteresowania w pobliżu Moon Hostel Warszawa - Tanie Noclegi w Centrum

Otwórz mapę
Czas lokalny:
05:17:31

Moon Hostel Warszawa - Tanie Noclegi w Centrum

16, Foksal, 00-372, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 468 00 66
Strona internetowej: moonhostel.pl
Latitude: 52.2338721, Longitude: 21.0207127
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Instytut Studiów Zaawansowanych

Foksal 16, Warszawa
universityCzytaj więcej

My Four Walls Nieruchomości

Foksal 16, Warszawa
real_estate_agencyCzytaj więcej

Tablica poświęcona pamięci pomordowanych inwalidów

Foksal 16, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

PlayVolley Sp. z o.o.

Foksal 16, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy