Punkt zainteresowania w pobliżu Kursy języka angielskiego IA UW

Otwórz mapę
Czas lokalny:
06:23:47

Kursy języka angielskiego IA UW

69, Hoża, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 793 102 105
Strona internetowej: www.angielski.wn.uw.edu.pl
Latitude: 52.224013, Longitude: 21.005543
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Linguo, Szkoła Języków Obcych

Tadeusza Kościuszki 9, Ostrów Mazowiecka
schoolCzytaj więcej

Zakład Koreanistyki

Hoża 69, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Hoża 69, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

PERSPEKTYWA - Kurs Rysunku Warszawa

Hoża 88, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy