Punkt zainteresowania w pobliżu Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Artur Mieczkowski

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:29:13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Artur Mieczkowski

18D/2, Mickiewicza, 01-517, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 633 09 64
Strona internetowej: komorniksadowy-zoliborz.pl
Latitude: 52.261876, Longitude: 20.993458
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

ANIMUSZ CF - Kursy masażu

Mickiewicza 18A lok 3, Warszawa
physiotherapistCzytaj więcej

Biuro Rachunkowe Marek Sapiej

Mickiewicza 18 lokal 42, Warszawa
accountingCzytaj więcej

All Right

Mickiewicza 18 m 57, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Starla Design Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 18 lok. 46, Warszawa
foodCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy