Punkt zainteresowania w pobliżu KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia Piotr Tyc

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:36:26

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia Piotr Tyc

9, Jaworzyńska, 00-634, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 627 35 31
Strona internetowej: www.komornik.net.pl
Latitude: 52.21861, Longitude: 21.0156849
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Centrum deLuX Plac Zbawiciela

Jaworzyńska 11, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Salonik Dobrego Smaku. Domowe obiady, catering, lunch

Jaworzyńska 7, Warszawa
foodCzytaj więcej

Edu Info.pl. Polski portal edukacyjny

Jaworzyńska 7, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Skiba Marcin. Kancelaria adwokacka

Jaworzyńska 7, Warszawa
lawyerCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy