Punkt zainteresowania w pobliżu Kinoteka

Czas lokalny:
17:19:33
Kinoteka, Author: Tomasz Markowski

Kinoteka

1, plac Defilad, 00-901, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 551 70 70
Strona internetowej: www.kinoteka.pl
Latitude: 52.2312461, Longitude: 21.006487
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

The Redeemed Christian Church of God RCCG

plac Defilad 1, Warszawa
churchCzytaj więcej

Filia Urzędu Pocztowego

plac Defilad 1, Warszawa
post_officeCzytaj więcej

Dermamedic Palace

plac Defilad 1, Warszawa
healthCzytaj więcej

Nobel Sp. z. o.o.

Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, Warszawa
accountingCzytaj więcej

Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN - Dział Dydaktyczny

pokój 2320, piętro 23, plac Defilad 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Taras Widokowy

plac Defilad 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Bogdan Golak

plac Defilad 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Scena im. Gustawa Holoubka

plac Defilad 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Cafe u Aktorów s.c. Restauracja - Kawiarnia

plac Defilad 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Meest Transfer Sp z o.o.plac Defilad

plac Defilad 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Grupa Aveex

plac Defilad 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Intercomfort

plac Defilad 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Certus. Kancelaria prawna. Bielski D.

plac Defilad 1, Warszawa
lawyerCzytaj więcej

Towarzystwo Kultury Technicznej

plac Defilad 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Dr Warlecki

plac Defilad 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy