Punkt zainteresowania w pobliżu InterContinental Warschau

Czas lokalny:
09:00:47
InterContinental Warschau, Author: InterContinental Warsaw

InterContinental Warschau

49, Emilii Plater, 00-125, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 328 88 88
Strona internetowej: www.ihg.com
Latitude: 52.2323463, Longitude: 21.0024746
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

e-Volt projekt, instalacja, uruchomienie. Konserwacja i gwarancja działania.

Śliska 3, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Platter by Karol Okrasa. Restauracja

Platter by Karol Okrasa. Restauracja

Emilii Plater 49, Warszawa
restaurantCzytaj więcej
Pijalnia Czekolady E.Wedel

Pijalnia Czekolady E.Wedel

Emilii Plater 49, Warszawa
cafeCzytaj więcej
RiverView Wellness Centre

RiverView Wellness Centre

Emilii Plater 49, Warszawa
gymCzytaj więcej
Downtown Restaurant & Steakhouse

Downtown Restaurant & Steakhouse

Emilii Plater 49, Warszawa
restaurantCzytaj więcej
Pearl Beauty Clinic & Spa

Pearl Beauty Clinic & Spa

Emilii Plater 49, Warszawa
spaCzytaj więcej

Fcg Sp.z.o.o.

Emilii Plater 49, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy