Punkt zainteresowania w pobliżu Hotel Rzymski

Czas lokalny:
19:17:41

Hotel Rzymski

22, Aleje Marcinkowskiego, 61-827, Poznań, Poznań, PL Polska
Kontakt telefon: +48 61 852 81 21
Strona internetowej: hotelrzymski.pl
Latitude: 52.407502, Longitude: 16.928556
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Eureka Auditing Sp. z o.o.

Aleje Marcinkowskiego 22, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Restauracja De Rome

Aleje Marcinkowskiego 22, Poznań
restaurantCzytaj więcej

Restauracja Rzymianka w Poznaniu

Aleje Marcinkowskiego 22, Poznań
restaurantCzytaj więcej

Księgarnia Świętego Wojciecha

plac Wolności 1, Poznań
book_storeCzytaj więcej

Tablica poświęcona korporantom-powstańcom wielkopolskim w Poznaniu

plac Wolności 1, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

NZOZ Praktyka Lekarzy Pierwszego Kontaktu LEKARZ

Aleje Marcinkowskiego 21, Poznań
doctorCzytaj więcej

Sparkon Sp. z o.o.

Plac Wolności 1/1, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Sparkon Sp. z o.o.

plac Wolności 1/1, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Centrum Języków Obcych ENGLISH & MORE

plac Wolności 1, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Euro Klucz Bogusław Kowalewski

Aleje Marcinkowskiego 21, Poznań
locksmithCzytaj więcej

Kartell Flagstore Poznań

Aleje Marcinkowskiego 21, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej - PROSUM

Aleje Marcinkowskiego 21, Poznań
healthCzytaj więcej

Książnica Polska Księgarnia Jedynka

Aleje Marcinkowskiego 21, Poznań
book_storeCzytaj więcej

Centrum Profilaktyki Uzależnień

Aleje Marcinkowskiego 21, Poznań
healthCzytaj więcej

Ceramica Group Sp. z o.o.

Aleje Marcinkowskiego 21, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

WIA-DENT Poradnia Stomatologiczna

Aleje Marcinkowskiego 21, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Aura s.c.

Aleje Marcinkowskiego 21, Poznań
healthCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy