Punkt zainteresowania w pobliżu Hotel Metropol

Czas lokalny:
06:58:41
Hotel Metropol, Author: Hotel Metropol

Hotel Metropol

99A, Marszałkowska, 00-693, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 22 325 31 00
Strona internetowej: www.hotelmetropol.com.pl
Latitude: 52.229223, Longitude: 21.010994
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Salon Mody Ślubnej MADONNA

Salon Mody Ślubnej MADONNA

Marszałkowska 99A, Warszawa
clothing_storeCzytaj więcej
COSTA COFFEE
Metro Jazz Bar & Bistro

Metro Jazz Bar & Bistro

00-693, Marszałkowska 99A, Warszawa
restaurantCzytaj więcej
Centrum Języka Tureckiego Lisan

Centrum Języka Tureckiego Lisan

Marszałkowska 99A, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Fotobudka, fotokabina, super zabawa

00-001, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Bluetech Szyszka i Ziątek Spółka Jawna

wejście od Nowogrodzkiej 10p hotelu Metropol, Marszałkowska 99a, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Excelsior Sp. o.o.

Excelsior Sp. o.o.

Marszałkowska 99A, Warszawa
jewelry_storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy