Punkt zainteresowania w pobliżu Hotel Hubertus

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:58:52

Hotel Hubertus

5, Adama Mickiewicza, 35-001, Rzeszów, Rzeszów, PL Polska
Kontakt telefon: +48 17 852 60 07
Strona internetowej: www.hubertus.rzeszow.pl
Latitude: 50.0375873, Longitude: 22.0060111
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

King's Travel. Biuro podróży

Adama Mickiewicza 5, Rzeszów
travel_agencyCzytaj więcej

Dietetyk Naturhouse - skuteczne odchudzanie i leczenie otyłości

Adama Mickiewicza 5, Rzeszów
healthCzytaj więcej

Kawiarnia „Hola Lola”

Adama Mickiewicza 3, Rzeszów
cafeCzytaj więcej

Hard Rock

Adama Mickiewicza 3, Rzeszów
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy