Punkt zainteresowania w pobliżu Hotel Gryf

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:02:04

Hotel Gryf

22/26, Jana z Kolna, 80-863, Gdańsk, Gdańsk, PL Polska
Kontakt telefon: +48 58 300 01 30
Strona internetowej: www.gryfgdansk.pl
Latitude: 54.361712, Longitude: 18.647112
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Magnum Arena

Jana z Kolna 22/26, Gdańsk
storeCzytaj więcej

Barczewska Elżbieta. Gabinet stomatologiczny

Jana z Kolna 22/26, Gdańsk
point_of_interestCzytaj więcej

Lemikowski Ryszard. Pracownia usługowa obuwniczo - kaletnicza

Jana z Kolna 21, Gdańsk
point_of_interestCzytaj więcej

Boni. Zakład kuśnierski. Szycie kożuchów, futer, skór

Jana z Kolna 19, Gdańsk
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy