Punkt zainteresowania w pobliżu Horror House

Czas lokalny:
00:58:32

Horror House

12/18, Wąski Dunaj, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 572 625 292
Strona internetowej: horrorhouse.pl
Latitude: 52.2493292, Longitude: 21.0100598
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Bogusław Kurek Przewodnik po Warszawie

Wąski Dunaj 12/18, Warszawa
travel_agencyCzytaj więcej

Atelier Fonoria. Tłumaczenia. Stryszowska G.

Wąski Dunaj 7, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Czternastka

Wąski Dunaj 20, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Cech Rzemiosł Budowlanych

Wąski Dunaj 20, Warszawa
general_contractorCzytaj więcej

Podwale Bar and Books

Wąski Dunaj 20, Warszawa
barCzytaj więcej

Silver Studio. Janaszek A.

Wąski Dunaj 3, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

STOLICA - restauracja Stare Miasto Warszawa, starówka kuchnia polska

Szeroki Dunaj 1/3, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

Monument to the Little Insurgent

Podwale, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

JR Rental Apartments Szeroki Dunaj

Szeroki Dunaj 5, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Capital apartments Old Town

Польша, Szeroki Dunaj 5, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Tablica upamiętniająca dom Jana Kilińskiego

Szeroki Dunaj 5, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Marysieńka S.C. Sklep Artystyczno - Pamiątkarski Galeria Srebra i Bursztynu

Szeroki Dunaj 7, Warszawa
storeCzytaj więcej

Rzeźba Oświęcim II

mury obronne Starego Miasta w pobliżu wylotu ul, Wąski Dunaj, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Viokar. Karnatsevich V.

Piwna 51/53, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna Stowarzyszenia Serce za Serce

Rycerska 10, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Arak. Pośrednictwo kredytowe. Ruszczak A.

Piwna 45, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy