Punkt zainteresowania w pobliżu dermatolog Dorota Prandecka LASERMED

Czas lokalny:
01:06:12

dermatolog Dorota Prandecka LASERMED

58/60, Hoża, 00-682, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 627 15 84
Latitude: 52.2257995, Longitude: 21.0110592
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

LASERMED Centrum dermatologii laserowej i chirurgii plastycznej

Hoża 58/60 lok. C, Warszawa
beauty_salonCzytaj więcej

Klinika Chirurgii Plastycznej - dr T. Dębski - LASERMED

Hoża 58/60, gab. nr 2, Warszawa
doctorCzytaj więcej

Pawłowska & Dębowska sp.p. Kancelaria adwokacka

ul. Poznańska 21 lok. 34, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Pisma-Wezwania.pl

lok. 34, ul. Poznańska 21, Warszawa
lawyerCzytaj więcej

Tygodnik Społeczny

Poznańska 21 lok. 34, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Kancelaria Adwokacka Robert Marciniak i Marta Szymanek sp.p.

Poznańska 21, Warszawa
lawyerCzytaj więcej

Lovely Hoża Studio

Hoża 60/62, m.20, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Lemon Field

Hoża 62/13, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Obuwie Zdrowa stopa. Sklep obuwniczy

Hoża 43/49, Warszawa
shoe_storeCzytaj więcej

Pureworks Sp. z o.o.

Hoża 43, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Parvatti. Wojciechowska B.

Hoża 62, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Kucharski Z., lek. stomatolog

Hoża 62, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Gracja. Maga E.

Hoża 62, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Pracownia Złotnicza Grzegorz Szeliga

Hoża 62, Warszawa
jewelry_storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy