Punkt zainteresowania w pobliżu Ciężki schron bojowy Nr 31

Czas lokalny:
17:43:43

Ciężki schron bojowy Nr 31

Ruda Śląska Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 50.2811008, Longitude: 18.848053
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Ceg. Bielszowice

Wysoka 50, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Ciężki schron bojowy Nr 32

Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

BUKOWA Office

Bukowa, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

3W Dystrybucja Budowlana S.A.

Bukowa 13, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Media Publishing Polska

ul. Bukowa 13, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

PrintEasy.pl - drukarnia internetowa

Bukowa 13, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

inSolutions sp. z o.o. sp.k.

Bukowa 13, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Manufaktura Tańca ulicznego

Bukowa 9, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Gym & Fitness MAXIMUS

Bukowa 9, Ruda Śląska
gymCzytaj więcej

Sala Zabaw MAXYMEK

Bukowa 9, Ruda Śląska
amusement_parkCzytaj więcej

Polski Schron Bojowy Nr.30 (B16) - Obszar Warowny "Ślask"

Ruda Śląska
museumCzytaj więcej

Manufaktura Tańca Ulicznego

Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy