Punkt zainteresowania w pobliżu Centrum 09

Czas lokalny:
05:42:46
Centrum 09, Author: Krzysztof c

Centrum 09

00-001 Warsawa, Polen
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.229624, Longitude: 21.010828
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Zakład Pogrzebowy

Zakład Pogrzebowy "Ursynów" (Warszawa)

Warsaw
funeral_homeCzytaj więcej
Excelsior Sp. o.o.

Excelsior Sp. o.o.

Marszałkowska 99A, Warszawa
jewelry_storeCzytaj więcej
Bojangles Bar & Lounge

Bojangles Bar & Lounge

Aleje Jerozolimskie 45, Warszawa
barCzytaj więcej
Polonia Downtown Warsaw

Polonia Downtown Warsaw

Aleje Jerozolimskie 45, Warszawa
lodgingCzytaj więcej
Polityka

Polityka

Śródmieście Północne, Warszawa
storeCzytaj więcej
COSTA COFFEE

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy