Punkt zainteresowania w pobliżu Casino Palace

Czas lokalny:
13:23:37

Casino Palace

13/15, Senatorska, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 22 829 64 00
Latitude: 52.2456151, Longitude: 21.0123812
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Hotel Bellotto

Senatorska 13/15, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

SPA FOR YOU - Day SPA Warsaw Old Town

Senatorska 13/15, Warszawa
spaCzytaj więcej

IESE Business School - Warsaw

Senatorska 13/15, Warszawa
universityCzytaj więcej

Finkorp Sp. z o.o.

Senatorska 13/15, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Gametek Sp. z o.o.

Senatorska 13/15, Warszawa
general_contractorCzytaj więcej

Polskie Jachty. Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

Senatorska 13/15, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Porozumienie Radiowe Poznań Sp. z o.o.

Senatorska 13/15, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Idmnet

Senatorska 13/15, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Super Media Sp. z o.o.

Senatorska 13/15, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Afilo Sp. z o.o.

Senatorska 13, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział - Służba Dyżurna Miasta

Miodowa 3/5, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

WARMA Zarządzanie Nieruchomościami

Miodowa 3, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Miejsce Uświęcone Krwią Polaków

Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

PKO BP Oddział nr 5

Senatorska 6, Warszawa
bankCzytaj więcej

ZUS Oddział w Warszawie

Senatorska 6/8, Warszawa
local_government_officeCzytaj więcej

Tablica dziękczynna dla Władysławy Lange

Senatorska 6, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy