Punkt zainteresowania w pobliżu BZWBK

Czas lokalny:
17:36:40

BZWBK

4, Sienkiewicza, 41-700, Ruda Śląska, Ruda Śląska, PL Polen
Kontakt telefon: +48
Latitude: 50.2724622, Longitude: 18.8692164
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Bank Zachodni WBK

Sienkiewicza 4, Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

PC-DOC

Sienkiewicza 2, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Zakład stolarski. Schody, drzwi

Sienkiewicza 2, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Atena. Nieruchomości

Sienkiewicza 2, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Pro Self. Kuklewicz K.

Sienkiewicza 2, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Wasiuk. Zakład fryzjerski

Sienkiewicza 3, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Salon Kosmetyczny Mondaine

Poland
point_of_interestCzytaj więcej

Emilia Kristof Piekarnia Boguszowice

Poland
point_of_interestCzytaj więcej

Erwutech. Przedsiębiorstwo usług telekomunikacyjnych. Wawro K.

Sienkiewicza 7, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Jelonek Iwona. Sklep zoologiczno - wędkarski

Sienkiewicza 7, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Tabac. Szymczuk S.

Sienkiewicza 6, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Jakubiec Grażyna. Firma handlowa

Sienkiewicza 6, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Zaklad Szewski

Sienkiewicza 3, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy