Punkt zainteresowania w pobliżu BZ WBK Bankomat

Czas lokalny:
17:34:35

BZ WBK Bankomat

16, Piłsudskiego, 41-707, Ruda Śląska, Ruda Śląska, PL Polska
Kontakt telefon: +48
Strona internetowej: www.bzwbk.pl
Latitude: 50.2532524, Longitude: 18.9015216
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Bank Zachodni WBK

Piłsudskiego 16, Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

Planet Cash. Bankomat

Piłsudskiego 16, Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

Fresh Market - Sklep spożywczy

Piłsudskiego 16, Ruda Śląska
grocery_or_supermarketCzytaj więcej

Sklep z bielizną

Oświęcimska 134, Ruda Śląska
clothing_storeCzytaj więcej

MoneyGram

Oświęcimska 134, Ruda Śląska
financeCzytaj więcej

KOMPUTER-SERWIS

Piłsudskiego 6, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Zakład optyki okularowej

41-707 Ruda Śląska; Piłsudskiego 16
storeCzytaj więcej

Multibank

marsz. Józefa Piłsudskiego 14, Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

Pawlik Justyna. Salon fryzjerski

Piłsudskiego 6, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Mercik. FH. Wyciślik Z.

Piłsudskiego 6, Ruda Śląska
storeCzytaj więcej

Grzesiczek M. Firma handlowa

Piłsudskiego 2, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Szarlotka. Grymel J.

Piłsudskiego 2, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Rolnik K. Usługi szewskie

Piłsudskiego 8, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Progres s.c. Cisek T., Matura K.

Oświęcimska 135, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Kama. FHU

Oświęcimska 133, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Koperda Aleksandra. Sklep spożywczy

41-707 Ruda Śląska; Piłsudskiego 2
grocery_or_supermarketCzytaj więcej

Lotto

Piłsudskiego 22, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy