Punkt zainteresowania w pobliżu Bliska Warszawa

Czas lokalny:
17:23:18

Bliska Warszawa

38, Rakowiecka, 01-001, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 24 256 03 91
Latitude: 52.206312, Longitude: 21.000151
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Stacja Paliw ORLEN

Stacja Paliw ORLEN

Rakowiecka 38, Warszawa
gas_stationCzytaj więcej
Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

Bruna 34, Warszawa
bakeryCzytaj więcej
Rakowiecka-Sanktuarium 06

mgr Anita Dominika Dąbrowska

Rakowiecka 36/254, Warszawa
healthCzytaj więcej
Urząd Pocztowy - Warszawa 8

Urząd Pocztowy - Warszawa 8

Bruna 34, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Poczta Polska
Manifryz studio Manicure kosmetyki

Manifryz studio Manicure kosmetyki

Bruna 34, Warszawa
beauty_salonCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy