Punkt zainteresowania w pobliżu Bistro Hala

Czas lokalny:
14:16:56
Bistro Hala, Author: Bistro Hala

Bistro Hala

1, plac Żelaznej Bramy, 00-136, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 695 783 801
Strona internetowej: www.bistrohala.pl
Latitude: 52.2397298, Longitude: 21.0017038
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Business Centre Sp. z o.o. Wydawca Almanachu BBC

plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Centrum Prasowe Pałac Lubomirskich (CPPL)

Centrum Prasowe Pałac Lubomirskich (CPPL)

plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Kredyty mieszkaniowe

plac Żelaznej Bramy 1-10, Warszawa
financeCzytaj więcej

Lotto. Kolektura

plac Żelaznej Bramy 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Piwna Gwardia

Sołtys

plac Żelaznej Bramy 3, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club

Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club

plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy