Parking UNIWERSUM w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:51:44
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
56, Aleje Jerozolimskie, 00-803, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48
Strona internetowej: www.uniwersum.pl
Latitude: 52.2271973, Longitude: 20.9989248
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Paweł Janicki

  Paweł Janicki

  ::

  Po prostu parking w centrum...

 • Piotr Wiśniewski

  Piotr Wiśniewski

  ::

  Gdzie oznakowanie wiaty toitoi ławeczek brak wśrodku stolicy taki rozpiździaj normalnie wiocha

 • Beata Tyrkowska

  Beata Tyrkowska

  ::

  Parking jak parking, kupa betonu i nic więcej. Odjeżdżają z niego busy, minusem w takim wypadku jest brak jakiegoś zadaszenia, na wypadek deszczu, bądź upalnego dnia. Ale ogólnie ok.

 • Monika mysza

  Monika mysza

  ::

  Dobry punkt komunikacyjny, pod warunkiem, że nie ma korków. Brak jakiegokolwiek zadaszenia. Jedna ławeczka pod gołym niebem. Brak WC.

 • Zuzanna Dąbrowska

  Zuzanna Dąbrowska

  ::

  Szpetna kupa betonu w centrum miasta. Do tego wielkie szyldy reklamowe. Jako parking to też słabo, bo każdy parkuje jak chce i słaba organizacja jest.

Najbliższy Parking:

Parking

Parking

Aleje Jerozolimskie 26, Warszawa
parkingCzytaj więcej
Parking dozorowany TOWING

Parking dozorowany TOWING

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
parkingCzytaj więcej

Złota Spółka. Tokarczyk A.

Złota 72, Warszawa
parkingCzytaj więcej

Marasst Europe Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 65/79, Warszawa
parkingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy