Parking Koszykowa 78 w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:37:50
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
78, Koszykowa, 00-670, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 793 460 630
Strona internetowej: parkingkoszykowa.pl
Latitude: 52.223337, Longitude: 21.0068853
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Grzegorz Tarka

  Grzegorz Tarka

  ::

  Super

 • Monique Apple

  Monique Apple

  ::

 • Patrycja Piwnicka

  Patrycja Piwnicka

  ::

  Witam, bardzo fajny parking, strzeżony w centrum warszawy, blisko teatr Roma, fajne knajpki. Bardzo miła obsługa. Ceny bardzo przystępne, naprawdę polecam.

 • Agnieszka Hadas

  Agnieszka Hadas

  ::

  Fajne miejsce

 • Jakub Kukuryk

  Jakub Kukuryk

  ::

  Nie znając okolicy parkingu trudno do niego wjechać, ale oprócz tego, zasady są proste cena jak na centrum wydaje mi się niezła. Wszystko w porządku.

Najbliższy Parking:

Private Parking Service (Hampton)

Wspólna 72, Warszawa
parkingCzytaj więcej
Stacja Veturilo

Św. Barbary

Emilii Plater 26, Warszawa
parkingCzytaj więcej

Nowogrodzka 51

Emilii Plater 26, Warszawa
parkingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy