Park w pobliżu plac Powstańców Warszawy

Czas lokalny:
06:47:26
plac Powstańców Warszawy

plac Powstańców Warszawy

plac Powstańców Warszawy, Warszawa Poland
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2348436, Longitude: 21.0136806
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Park:

Pomnik Powstańców Warszawy Batalionu AK ,, Kiliński

Pomnik Powstańców Warszawy Batalionu AK ,, Kiliński "

plac Powstańców Warszawy, Warszawa
parkCzytaj więcej
Autonomia

ADOXA KENNEL CLUB

Aleje Jerozolimskie 30, Warszawa
parkCzytaj więcej
Park Świętokrzyski

Park Świętokrzyski

Świętokrzyska, Warszawa
parkCzytaj więcej
Ogród Oranżeryjny

Ogród Oranżeryjny

Łazienki Królewskie w, Warszawa
parkCzytaj więcej
Smolensk Air Disaster Monument

Smolensk Air Disaster Monument

plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa
parkCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy